ผลิตภัณฑ์ Enterprise Resources Planning ซอฟท์แวร์ ที่มีความสามารถทัดเทียมซอฟท์แวร์ต่างประเทศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รวมลิงค์
 
โปรแกรมที่คุณต้องการพัฒนาองค์กร
ข้อมูลซับซ้อน
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
Link
  SME Back
  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  กรมสรรพสามิต
  กรมสรรพากร
  กระทรวง
  กระทรวงพาณิชย์
  กระทรวงแรงงาน
  ธนาคาร
  สำนักงานประกันสังคม
IT
  Dowload Program all
  PC Anywhere ผ่าน ADSL
  Windows Server System
  การติดตั้ง ADO Database
  ห้องสมุด - มุม IT
เว็บลิงค์
  แนะนำสำนักงานทนาย - สำนักงานบัญชี
  รวมลิงค์
Download
  Formula SmallBiz (Online)

SERVICE

ทีม Service

ทางบริษัทที่ทีมงานให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการ IMPLEMENT SERVICE โดยบริการดังกล่าวจะมีความหลากหลายตามความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันโดยทางบริษัทจะเน้นการปฎิบัติงานประจำวันการออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมของบริษัท หากจำเป็นต้องมีการ Apply การใช้งานของโปรแกรมเพื่อให้เข้ากับการทำงานของท่าน บริษัทฯ ก็ยินดีให้คำแนะนำ

ทีม MAINTENANCE

ทางบริษัทมีบริการ MAINTENANCE AGREEMENT รองรับสำหรับลูกค้าโดยลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ประโยชน์มากมาย
ในการติดต่อประสานงานกับทางบริษัทและ
บริษัทผู้ผลิต ซึ่งนอกจากความสะดวก รวดเร็วแล้วท่านยังมี ACCOUNT MANAGER ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการประสานงานให้ท่านด้วย
ทีมงานที่ปรึกษาทางด้านบัญชี

ทางด้านบริษัทฯ มีทีมงานเฉพาะด้านที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการทางด้านบัญชีกว่า 10 ปี ที่สามารถให้คำปรึกษา และให้บริการทางด้านบัญชีที่ครอบคลุมทุกรูปแบบของธุรกิจ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า “ จะได้รับบริการที่ดีที่สุด”
ทีมงานวางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญทางด้านMANAGEMENT INFORMATION
SYSTEM( MIS )ที่สามารถให้การ Consult
แก่ลูกค้าได้อย่างหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า

   โปรแกรมบัญชี Forma ERP   |    โปรแกรมบัญชี Formula    |    โปรแกรมบัญชี AutoFlight    |    โปรแกรมบัญชี Daccount   |    โปรแกรมบัญชี Express    |    โปรแกรมบัญชี EasyWin    |   Services   |   Contact Us   |   Webboard   |   รวมลิงค์  


เว็บเพื่อนบ้าน 
All rights reserved © Copy right 2006 - 2008

Powered by programbuncheethai.com