ผลิตภัณฑ์Enterprise Resources Planning ซอฟท์แวร์ ที่มีความสามารถทัดเทียมซอฟท์แวร์ต่างประเทศ  
 

??????Programbuncheethai??????

SEARCH  ENGINE
?????????????????
????????????????
?????????

 
Link
  ????????????
  SME Back
  ????????????????????
  ????????????
  ??????????
  ???????
  ??????????????
  ?????????????
  ??????
  ???????????????????
IT
  Dowload Program all
  PC Anywhere
  Windows Server
  ?????????? Database
  ???????? - ??? IT
?????????
  ???? - ?????
  ????????
Download
Formula SmallBiz (Online)

Autoflight

"AUTOFLIGHT PRODUCT"

    

        ระบบบัญชีสำเร็จรูปออโต้ไฟล์ท ระบบบัญชีสำเร็จรูปของไทยที่ประกาศเน้นความ STABLE และครองอันดับโปรแกรมที่ STABLE มายาวนานที่สุด กว่า 5 ปี สำหรับงานขาย รองรับธุรกิจ ทั้งแบบซื้อมาขายไป / ธุรกิจบริการ ประกอบด้วยระบบหลักถึง 16 ระบบ ทุกระบบส่งข้อมูลเชื่อมโยง ระหว่างระบบ ที่เกี่ยวเนื่องกันได้ ลดความซ้ำซ้อน ในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ได้ทันที ได้ละเอียดระดับวันช่วงสัปดาห์ ช่วงเดือนหรือ ยอดรวมทั้งปี และเรียกดูงบการเงินต่างๆ เช่น งบกำไรขาดทุน , งบดุลได้ทันทีไม่ต้องรอปิดงบ ลักษณะการทำงาน เป็นแบบเมนูใช้งานง่าย จอภาพมีข้อความช่วยเหลือเป็นภาษาไทย มี CD ช่วยสอน ที่อธิบายขั้นตอนการทำงาน อย่างละเอียด เรียกดูเมื่อไรก็ได้ มีคู่มือเป็นภาษาไทย หรือสอบถามการใช้งานทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย

AutoFlight Basic    (New Autoflight Basic Database MSDE)

เป็นโปรแกรมบัญชีที่รองรับงานพื้นฐานทุกระบบ โดยสามารถส่งข้อมูลเชื่อมโยงกันอัตโนมัติ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานลักษณะการทำงานเป็นแบบเมนูใช้ง่าย ไม่ต้องรู้บัญชี ไม่จำเป็นต้องบันทึกข้อมูลตามลำดับ รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท ได้รับการพิสูจน์จากลูกค้าจำนวนมากเป็นระบบที่ใช้งานได้จริง และใช้งานได้เต็มที่ และน่าประทับใจมากที่สุดตรงที่ระบบเชื่อมโยงกันได้หมด

AutoFlight Advance (New Autoflight Advance Database MSDE)

ระบบบัญชีที่มีความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมจนถึงธุรกิจขนาดกลาง ยืดหยุ่นปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท,สาขา,ฝ่าย,แผนก นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบบัญชีแยกประเภทที่แข็งแกร่งสุดๆ ถูกใจนักบัญชีแม้งานบัญชีจะซับซ้อนขนาดไหนก็รับมือได้อย่างสบาย

Autoflight SQL  (Database ที่แข็งแรงที่สุดในขนาดนี้)

  ระบบบัญชีที่มีความสามารถสูงสุด เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดย่อมจนถึงธุรกิจขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ ยืดหยุ่นปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย รองรับการทำงานไม่จำกัดบริษัท,สาขา,ฝ่าย,แผนก และโครงการ (Jobcosting) นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยระบบบัญชีแยกประเภทที่แข็งแกร่งสุดๆ ถูกใจนักบัญชีแม้งานบัญชีจะสลับซับซ้อนขนาดไหนก็รับมือได้อย่างสบาย

 
   
   ???????????? Forma ERP   |    ???????????? At Con    |    ???????????? AutoFlight    |    ???????????? Daccount   |    ???????????? Express    |    ???????????? EasyWin    |    Services   |    Contact Us   |    Webboard   |    ????????  

 ?????????????? 
All rights reserved © Copy right 2006 - 2008

Powered by programbuncheethai.com